Herman Zaalberg

In mijn werk, vazen en schalen voor bloemen en gerechten, probeer ik de glazuren zo levendig te maken dat een geschilderde decoratie overbodig wordt. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen inclusief de verontreinigingen, het toepassen van verschillende metaaloxyden en het stoken op hoge temperatuur, 1240 ┬║C. ontstaan structuren en kleurnuances die het object rondom verlevendigen. De vorm moet mijns inziens doelmatig zijn. In huis blijkt het een rustpunt, op tafel verrassend.
De toonzaal is geopend op zaterdagmorgen en op afspraak.

Adres: Hoge Rijndijk 12
Postcode: 2382 AR Zoeterwoude Rijndijk
Email: zaalberg.potterij@kpnplanet.nl
Website: www.zaalberg-keramiek.nl

Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude, nieuws februari 2019

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING KUNST EN CULTUUR ZOETERWOUDE