Marleen Schlatmann

Textiel: Mijn uitgangspunt is: Wat gebeurt er wanneer ik mezelf beperkingen opleg in kleur, vorm en materiaal?
Schilderen: Ik werk vanuit mijn stemmingen en maak gebruik van gemengde technieken. Uiteindelijk ontstaan er vaak twee soorten werk: expressief en verstild werk. Ik begin echter altijd vanuit de expressieve kant. Uit chaos probeer ik orde te scheppen.. De kick die ik beleef als “ HET ” er ineens “STAAT ”. Dat is het gevoel waar ik het allemaal voor doe..

Adres: Veldzichtstraat 5
Postcode: 2381 BT Zoeterwoude
Telefoon: 071-5801908
Email: marleenschlatmann@kpnmail.nl
Website: www.marleenschlatmann.nl

Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude, nieuws februari 2019

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING KUNST EN CULTUUR ZOETERWOUDE