Peter Popma

Peter Popma boetseert al vanaf zijn middelbare schoolleeftijd. Pas na zijn pensionering werd hij echt productief. Zijn werk werd opgemerkt door de pastorale medewerkster van Swetterhage, een woon- en leefcentrum voor gehandicapten. Er bestond behoefte aan een gedenkplek voor de bewoners om hun overleden medebewoners en bewoonsters te gedenken. Het moest een soort muur worden waarin gedurende enige tijd foto’s en spulletjes van de overledene aanwezig zouden zijn. Het monument dat er uiteindelijk is gekomen heeft een belangrijke functie in het leven van de bewoners en van de ouders.

Adres: Watertje 30 b
Postcode: 2381 EH Zoeterwoude
Telefoon: 071-580 24 63
Email: p.j.popma@kpnmail.nl

Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude, nieuws februari 2019

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING KUNST EN CULTUUR ZOETERWOUDE