Contact

Het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude:


Het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude:

Wil van Leeuwen (voorzitter), marysiami@planet.nl, 06 12 03 10 69
René Goossen (penningmeester), rene.goossen@gmail.com
Aad Knops (bestuurslid), fam.knops@kpnmail.nl, 06 51 17 33 42
Tiny van Velzen (bestuurslid), tinyvanvelzen.1@kpnmail.nl, 06 19 72 39 95
Jaap van Dijk (bestuurslid), saddi68@xs4all.nl, 071 580 28 19

Er is een vacature voor de functie van secretaris.

IBAN: NL20RABO0142237876,
K.v.K. Leiden: 50461834