KunstRoute Zoeterwoude

KunstRoute Zoeterwoude

De kunstRoute is een driejaarlijks fenomeen in Zoeterwoude. Rond de 80 kunstenaars exposeren vaak ter plaatse her en der in Zoeterwoude. In de laatste ‘route’ verbaasde burgemeester Bloemen zich nog over de gevarieerdheid en de veelzijdigheid van de deelnemers. Naar schatting meer dan 1000 kunstliefhebbers en/of belangstellende bezoeken de kunstRoute. Daarmee draagt de kunstRoute wezenlijk bij aan de verspreiding van en de belangstelling voor kunst van en in Zoeterwoude. De kunstRoute kent een thema, waardoor een ‘bepaald onderdeel’ van de kunst of cultuur extra belicht wordt. De Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude promoot daarmee de gevarieerdheid van de kunst in Zoeterwoude.

De Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude vindt het culturele erfgoed van Zoeterwoude erg belangrijk. Zij promoot kunst vanuit Zoeterwoude voor Zoeterwoude. De pracht en praal van onze culturele omgeving vindt via kunstenaars zijn weg in schilderijen, foto’s, gedichten en/of theater over het groene hart en de wonderschone natuur van ons groene dorp.

De volgende KunstRoute staat op de agenda voor 2025.